Sunebring Företagstjänst AB har en lång historia bakom sig med 3 generationer som har arbetat med redovisningbyråer. Det har gjort att vi har berört de flesta branscher och har bred erfarenhet inom området ekonomi.

 

Mål och Visioner för Sunebring Företagstjänst AB

Vi har specialiserat oss på de mindre företagen för att vi trivs att ha en nära relation till våra klienter.

 

Vi bidrar med att underlätta administrationen och rutiner i företaget och att hjälpa till med att få en överblick över vad som händer på företaget.

 

Vi anser att varje klient är unik och anpassar oss efter klientens behov för att kunna göra ett bra jobb. Ingen är den andra lik..

 

Vi har som mål att ha en god och långvarig relation med våra klienter och detta har lett till att vi har klienter som vi har haft i över 40 år.

 

Det gäller att hänga med i tiden och anpassa företaget utifrån var man står i livet både privat och företagsmässigt och vi finns till hands i dessa olika skeden och gör vad vi kan för att underlätta för klienten att driva sitt företag.

 

Vem är du?
- Finns i Skåne
- Etablerat eller nystartat företag
- AB, HB, KB eller enskild firma
- Företaget med 1-10 anställda
- Har en vision om att utvecklas
- Behöver hjälp med att strukturera upp det administrativa
- Sköter bokföringen själv eller har annan hjälp, men vill ha det där lilla extra

 

Vad vill du?
- Vill du ha hjälp med myndighetskontakter
- Vill du kunna ställa höga krav på din redovisning
- Vill du stärka de administrativa rutinerna på ditt företaget
- Vill du ha en utomstående som ser över ditt företags brister och förtjänster
- Vill du känna att du har en öppen relation med din redovisningsbyrå
- Vill du ha ett bollplank och få en känsla av nystart för ditt företag??

 

Hinner du med?

  • Skatteplanering

  • Avtal

  • Skrivelser

  • Löner

  • Bokslut

  • Budget

  • Bokföring

  • Deklarationer

  • Utbetalningar

  • Revision

 

Bildresultat för accountant

© Sunebring Företagstjänst AB 2011-2019  ....... © Elitern AB 2015-2019

© Sunebring Företagstjänst AB 2011-2019  ....... © Elitern AB 2015-2019