Elisa Ternström som jobbar på Elitern AB har en 17-årig bred erfarenhet inom import-export.

 

Elitern AB är ett nystartat speditionsföretag som komplement till Sunebring Företagstjänst AB och där nya som gamla kunder kan erbjudas ett helhetskoncept om så önskas.

 

Elitern AB arbetar utifrån de tullregler och lagar som finns ställda för import-exportverksamhet i Sverige.

 

 

Mål och Visioner för Elitern AB

Vi ger varje enskild klient en kostnadseffektiv lösning för varje sändning.

 

Vi anser att varje klient är unik och anpassar oss efter klientens behov för att kunna göra ett bra jobb. Ingen är den andra lik..

 

Vi ger våra kunskaper både till små och stora import-exportföretag.

 

Vi ger en personlig service.

 

Vi håller oss uppdaterade gällande regler och bestämmelser som rör import-export.

 

Vårt mål är att alltid finnas tillgängliga 24/7.

 

 

Vem är du?

  • Vill Ni ha hjälp med importdeklarationer

  • Vill Ni ha hjälp med exportdeklarationer

  • Vill Ni ha tid för Ert företag istället för en massa byråkrati med olika myndigheter vad det gäller import-export

  • Vill Ni ha hjälp med att föranmäla Er sändning till Gränskontroll

  • Vill Ni ha hjälp med att ansöka om importlicens när detta krävs

  • Vill Ni ha hjälp med leveransbevakning av importsändningar

  • Vill Ni endast få en faktura istället för en massa fakturor från olika speditionsföretag/ rederier/ åkerier

 

 

© Sunebring Företagstjänst AB 2011-2019  ....... © Elitern AB 2015-2019